Health promotion is about targeting potential issues and encouraging lifestyle changes and healthy behaviours in order to try to prevent future problems, rather than dealing with the illness as it occurs.

Mae hybu iechyd yn ymwneud â thargedu materion posibl ac annog newidiadau i ffyrdd o fyw unigolion ac ymddygiad iach er mwyn ceisio atal problemau yn y dyfodol, yn hytrach na delio â'r salwch pan fydd yn codi.

Health campaigns can include:

Gall ymgyrchoedd iechyd gynnwys:

Health Campaigns

Look at the images and decide which health campaign they could support.

Ymgyrchoedd Iechyd

Edrychwch ar y delweddau a phenderfynwch pa ymgyrch iechyd fydden nhw'n gallu eu cefnogi.

Healthy Food
Healthy eating Bwyta'n iach
Exercise
Exercise Ymarfer corff
Smoking
Smoking Ysmygu
Alcohol
Alcohol Alcohol
Hygine
Hygiene Hylendid
Safe Sex
Safe Sex Rhyw diogel
Stress
Stress Straen
Medical conditions
Medical conditions Cyflyrau meddygol
Life Expectancy
Life expectancy Disgwyliad oes
Bullying
Bullying Bwlio
Environmental pollution
Environmental pollution Llygredd amgylcheddol