Please select the correct answer or answers.

Dewiswch yr ateb neu'r atebion cywir.