We associate well-being as ‘how we are doing’ or ‘how we are feeling’.

Rydym yn cysylltu llesiant â 'sut rydym yn ei wneud' neu 'sut rydym yn teimlo'.

There are a variety of indicators that can be used which include subjective and objective data. The indicators are in ten main categories, these are:

 1. Personal well-being
 2. Our relationships
 3. Health
 4. What we do
 5. Where we live
 6. Personal finance
 7. Economy
 8. Education and skills
 9. Governance
 10. Environment.

Mae amrywiaeth o ddangosyddion y gellir eu defnyddio sy'n cynnwys data goddrychol a gwrthrychol. Mae'r dangosyddion wedi'u trefnu o dan deg prif gategori, sef:

 1. Llesiant personol
 2. Ein perthnasoedd
 3. Iechyd
 4. Beth rydym yn ei wneud
 5. Ble rydym yn byw
 6. Cyllid personol
 7. Yr economi
 8. Addysgu a sgiliau
 9. Llywodraethu
 10. Yr amgylchedd.

‘Drag and drop into categories’

These ten categories have sub headings, can you arrange these into the correct columns?

‘Llusgwch a gollyngwch i'r categorïau’

Mae gan y deg categori hyn is-benawdau, a allwch eu trefnu i'r colofnau cywir?

‘Drag and drop into categories’

These ten categories have sub headings, can you arrange these into the correct columns?

‘Llusgwch a gollyngwch i'r categorïau’

Mae gan y deg categori hyn is-benawdau, a allwch eu trefnu i'r colofnau cywir?