Life stages: Later adulthood 65+ years

Physical developments

Camau bywyd: Oedolaeth ddiweddarach 65+ oed

Datblygiadau corfforol

Later adulthood
 • decreased tolerance to heat/cold
 • decreased circulation
 • declining heart function
 • loss of teeth leading to changes in food choices
 • decreased vision
 • possible hearing loss
 • decreased ability to taste and smell
 • decreased tolerance to pain
 • decreased oil in skin
 • decreased perspiration
 • increased wrinkles
 • loss of fat layers on limbs and face
 • bones become more prominent
 • increase in possibility of high blood pressure
 • development of cataracts is common.
 • gallu goddef gwres/oerfel yn llai
 • llai o gylchrediad
 • calon ddirywiol
 • colli dannedd gan arwain at newid dewisiadau bwyd
 • golwg yn gwaethygu
 • colli clyw o bosibl
 • gallu blasu ac arogli'n llai
 • gallu teimlo poen yn fwy
 • llai o olew yn y croen
 • chwysu llai
 • mwy o grychau
 • colli haenau o fraster ar y breichiau a'r coesau a'r wyneb
 • esgyrn yn dod yn fwy amlwg
 • mwy o siawns o gael pwysedd gwaed uchel
 • cataractau yn gyffredin.

Life stages: Later adulthood 65+ years

Intellectual developments

Camau bywyd: Oedolaeth ddiweddarach 65+ oed

Datblygiadau deallusol

Later adulthood
 • ability to share wisdom with others
 • decrease in memory
 • slowing of mental functions
 • cognitive function is dependent on general health and involvement in society.
 • gallu rhannu doethineb ag eraill
 • cof yn gwaethygu
 • swyddogaethau meddyliol yn arafu
 • swyddogaeth wybyddol yn dibynnu ar iechyd cyffredinol a chymryd rhan mewn cymdeithas.

Life stages: Later adulthood 65+ years

Emotional developments

Camau bywyd: Oedolaeth ddiweddarach 65+ oed

Datblygiadau emosiynol

Later adulthood
 • possibility of loneliness due to retirement
 • depression following death of spouse and friends
 • worry about health
 • anger at loss of independence
 • frustration at moving from a position of responsibility to one of dependence.
 • posibilrwydd o unigrwydd oherwydd ymddeoliad
 • iselder yn dilyn marwolaeth cymar a ffrindiau
 • poeni am iechyd
 • yn ddig am eu bod yn llai annibynnol
 • rhwystredigaeth o fod รข chyfrifoldeb i fod yn ddibynnol.

Life stages: Later adulthood 65+ years

Social developments

Camau bywyd: Oedolaeth ddiweddarach 65+ oed

Datblygiadau cymdeithasol

Later adulthood
 • grandchildren
 • new friends and hobbies
 • loss of structure following retirement
 • loss of work colleagues.
 • wyrion
 • ffrindiau a diddordebau newydd
 • colli strwythur yn dilyn ymddeoliad
 • colli cydweithwyr.

Life stages: Later adulthood 65+ years

Words related to all later adulthood

Camau bywyd: Oedolaeth ddiweddarach 65+ oed

Geiriau sy'n gysylltiedig ag oedolaeth ddiweddarach