Life stages

Camau bywyd

Young to old

The main life stages are

 • Infancy 0 – 2 years
 • Childhood 3 – 12 years
 • Adolescence 13 – 19 years
 • Adulthood 20 – 64 years
 • Later adult – 65+ years.

P.I.E.S is an acronym used to describe the development at each life stage

 • Physical development: concerned with growth, strength, and fine and gross motor skills
 • Intellectual development: concerned with the development of speech and knowledge
 • Emotional development: concerned with the understanding and control of emotions
 • Social development: concerned with how an individual interacts with those around them

For each life stage there are distinct developmental milestones.

Y prif gyfnodau mewn bywyd yw

 • Babanod 0-2 oed
 • Plentyndod 3-12 oed
 • Glasoed 13-19 oed
 • Oedolaeth 20-64 oed
 • Oedolaeth ddiweddarach – 65+ oed.

Mae pedwar math o ddatblygiad yn digwydd ar bob un o’r camau bywyd.

 • Datblygiad corfforol: yn gysylltiedig â thwf, cryfder a sgiliau echddygol bras a manwl.
 • Datblygiad deallusol: yn gysylltiedig â datblygiad lleferydd a gwybodaeth.
 • Datblygiad emosiynol: yn gysylltiedig â deall a rheoli emosiynau.
 • Datblygiad cymdeithasol: yn gysylltiedig â sut mae unigolyn yn rhyngweithio â’r bobl o’i amgylch.

Mae cerrig milltir datblygiad penodol i’w disgwyl ar gyfer pob un o’r camau bywyd.

Life stages

P.I.E.S

Each life stage looks at developmental milestones.
Discuss what you think each of the letters stands for.

Camau bywyd

Y pedair agwedd ar ddatblygu

Mae pob cyfnod mewn bywyd yn edrych ar gerrig milltir datblygiadol.
Trafodwch beth mae'r pedair agwedd yn ei olygu yn eich barn chi.