Life stages

Camau bywyd

Young to old

The main life stages are

  • Infancy 0 – 2 years
  • Childhood 3 – 12 years
  • Adolescence 13 – 19 years
  • Adulthood 20 – 64 years
  • Later adult – 65+ years.

Y prif gyfnodau mewn bywyd yw

  • Babanod 0-2 oed
  • Plentyndod 3-12 oed
  • Glasoed 13-19 oed
  • Oedolaeth 20-64 oed
  • Oedolaeth ddiweddarach – 65+ oed.

Life stages

P.I.E.S

Each life stage looks at developmental milestones.
Discuss what you think each of the letters stands for.

Camau bywyd

Y pedair agwedd ar ddatblygu

Mae pob cyfnod mewn bywyd yn edrych ar gerrig milltir datblygiadol.
Trafodwch beth mae'r pedair agwedd yn ei olygu yn eich barn chi.