Development is concerned with the emergence and increase in sophistication of skills.

Mae datblygiad yn ymwneud â meithrin sgiliau mwyfwy soffistigedig.

Development relates to the emergence and increase in sophistication of skills, abilities and emotions.

All areas of development are of equal importance and have an impact on one another with the development being holistic.

P - Physical development. This includes height and weight, hair growth and development of teeth, gross and fine motor skills.

I - Intellectual development. This includes language development (verbal and non-verbal), reading and writing skills and cognitive development.

E - Emotional development. This includes bonding and feelings of security including during periods of transition.

S - Social development. This includes forming friendships, development of self-image. During play children will explore and pretend.

During adolescence P.I.E.S will include puberty and during adulthood it will include the menopause.

Mae datblygiad yn ymwneud â meithrin sgiliau, galluoedd ac emosiynau mwyfwy soffistigedig.

Mae pob agwedd ar ddatblygiad yr un mor bwysig ac yn cael effaith ar ei gilydd, gyda'r broses o ddatblygu yn un gyfannol.

Datblygiad corfforol. Mae hyn yn cynnwys taldra a phwysau, tyfiant gwallt a datblygiad y dannedd, a sgiliau echddygol bras a manwl.

Datblygiad deallusol. Mae hyn yn cynnwys datblygiad iaith (geiriol ac fel arall), sgiliau darllen ac ysgrifennu a datblygiad gwybyddol.

Datblygiad emosiynol. Mae hyn yn cynnwys meithrin perthynas glos a theimlo'n ddiogel, gan gynnwys ar adegau o drawsnewid.

Datblygiad cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys gwneud ffrindiau a datblygu hunanddelwedd. Wrth chwarae bydd plant yn archwilio ac yn dychmygu.

Yn ystod blaenlencyndod bydd y pedair elfen hyn yn cynnwys blaenaeddfedrwydd ac fel oedolyn bydd yn cynnwys y menopos.

Basketball
Child running
Using scissors

Growth and Development - development is concerned with the emergence and increase in sophistication of skills.

Sort the words below for physical/emotional/intellectual/social into the most appropriate columns.

Twf a Datblygiad – mae datblygu yn ymwneud â meithrin sgiliau mwyfwy soffistigedig.

Rhowch y geiriau isod am ddatblygiad corfforol/emosiynol/deallusol/cymdeithasol yn y colofnau mwyaf priodol.

     Growth and Development - Development is concerned with the emergence and increase in sophistication of skills.

     Put these physical aspects of development in their expected order.

     Twf a Datblygiad – mae datblygu yn ymwneud â meithrin sgiliau mwyfwy soffistigedig.

     Rhowch yr agweddau corfforol hyn ar ddatblygiad yn eu trefn ddisgwyliedig.

     Growth and Development - Development is concerned with the emergence and increase in sophistication of skills.

     Put these intellectual aspects of development in their expected order.

     Twf a Datblygiad – mae datblygu yn ymwneud â meithrin sgiliau mwyfwy soffistigedig.

     Rhowch yr agweddau deallusol hyn ar ddatblygiad yn eu trefn ddisgwyliedig.

     Growth and Development - Development is concerned with the emergence and increase in sophistication of skills.

     Put these emotional skills in the order of expected development.

     Twf a Datblygiad – mae datblygu yn ymwneud â meithrin sgiliau mwyfwy soffistigedig.

     Rhowch y sgiliau emosiynol hyn yn nhrefn eu datblygiad disgwyliedig.

     Growth and Development - Development is concerned with the emergence and increase in sophistication of skills.

     Put these social aspects of development in their expected order.

     Twf a Datblygiad – mae datblygu yn ymwneud â meithrin sgiliau mwyfwy soffistigedig.

     Rhowch yr agweddau cymdeithasol hyn ar ddatblygiad yn eu trefn ddisgwyliedig.