'Mae Islam wedi bod yn llwyddiannus wrth ymdrin â heriau plwraliaeth heddiw.'

Gwerthuswch y safbwynt hwn.