‘Archwiliwch ddysgeidiaeth Fwslimaidd ac agweddau at blwraliaeth.’