Darllenwch y gosodiadau a phenderfynwch p'un a ydynt o blaid ewyllys rydd ddynol neu'n ei herio.

O Blaid Ewyllys Rydd Ddynol

Herio Ewyllys Rydd Ddynol