Gwahanol gredoau Cristnogol am Y Beibl.

Llusgwch y gosodiadau i'r safle cywir yn y tabl.

Mae Cristnogion Catholig yn credu yn Y Beibl

Mae'r ddau yn credu yn Y Beibl

Mae Efengylwyr yn credu yn Y Beibl